Paslaugos

Sąmatos įvairios paskirties statybos objektams

  • Projektinių pasiūlymų preliminarios kainos skaičiavimas planuojant investicijų poreikį, kai dar nėra detalizuoto projekto.
  • Statinio projekto SKN dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas.
  • Sąmatų sudarymas pagal:

                                       STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas", p.47
                                       STR 3.01.01:2002 "Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka"

  • Skaičiuojame visas projekto dalis.

 

 

  Statybos skaičiuojamosios kainos sąmata yra projekto dalis. Skaičiuojame visų projekto dalių sąmatas. Derybų su rangovu metu, statytojui naudinga turėti kontrolinę sąmatą, paskaičiuotą vidutinėmis rinkos kainomis, bei racionalu naudoti konkursines formas pasirenkant rangovus.

  Patirtis rodo, kad laiku suskaičiuotos sąmatos taupo statytojo pinigus ir laiką.